Tôi thích những người ham học hỏi, không ngừng nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức, bắt kịp xu hướng mới... Tôi thích được nói chuyện hay đơn...