Khóa chuyên nghiệp

LEVEL A

image
  1. Kiến thức tổng quát về các giống cún: tiêu chuẩn giống, chất lông, dinh dưỡng và sức khỏe.
  2. Bồi dưỡng chuyên sâu về chăm sóc lông cao cấp dành cho Show Dog.
  3. Nâng cao kỹ năng chải chuốt, bảo dưỡng và duy trì mọi loại chất liệu lông.
  4. Hoàn thiện các yếu tố xung quanh việc chăm sóc cún buổi diễn (show dog): chế độ dinh dưỡng, nuôi nấng, huấn luyện.
  5. Kỹ năng Grooming Dog Show: Poodle, Bichon, Pomeranian.
  6. Trình diễn (Handling) và các kỹ năng cần lưu ý trong Dog Show.
  7. Các yếu tố để trở thành người chăm sóc Show Dog chuyên nghiệp kiêm người điều khiển (Handler) khéo léo.
  8. Bật mí nghệ thuật bậc thầy về kỹ thuật đi kéo và kỹ năng xử lý.